BigZ Fit

Pirkimo Sąlygos

Pirkimo sąlygos

Šios „Pirkimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) – juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Jūs, Jūsų, Jums, Jus“) ir pardavėjo UAB “SAVICKAS INT” (toliau –  UAB “SAVICKAS INT” mūsų, mums, mumis, mes“) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes bigz-fit.com interneto parduotuvėje (toliau – e.parduotuvė).

Svarbu! Užsakydami prekes e.parduotuvėje, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Naudotis e.parduotuvės paslaugomis turi teisę: 

a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
b) nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
c) juridiniai asmenys;
d) visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Prekių kainos e.parduotuvėje yra pateiktos įskaičius PVM. Pristatymo kainos nurodomos atskirai pirkimo metu, pasirenkant prekių pristatymo būdą.Prekių pristatymo kainos yra pateiktos įskaičius PVM.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, pažymi laukelį „Sutinku su pirkimo sąlygomis“ ir paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

Prekių grąžinimas ir ar pakeitimas

Sąlygos:

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Be rimtos priežasties prekę galima grąžinti per 10 darbo dienų, jei tai yra dėl mūsų kaltės, brokuota ar ne ta kurią užsakėte, tačiau tik tada, jei prekės įpakavimas nepažeistas. Nepažeidę originalaus įpakavimo Jūs turėsite supakuoti prekę  ir atsiųsti ją mums adresu Ąžuolyno g. 7, Vilnius. Mes gavę prekę ir ją patikrinę grąžinsime Jums pinigus į Jūsų nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų. Tokiu atveju prekių gabenimo išlaidas padengiate Jūs (Pirkėjas).

Privatumo sąlygos:

bigz-fit.com savininkas UAB „Savickas INT“ garantuoja Jūsų asmeninių duomenų saugumą ir užtikrina, kad jie bus panaudojami tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, perkančio sasvickasnutrition.lt  intrnetinėje parduotuvėje, konstitucinę teisę į privatumą. Renkame ir panaudojame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) tam, tikslui:

  • Spręsti iškilusias problemas, susijusias su prekių pristatymu, grąžinimu ar keitimu, bei vykdyti kitus savo įsipareigojimus,susijusius su prekių pirkimo sutarties vykdymu.
  • Apdoroti Jūsų pateiktus prekių užsakymus.

Mes įsipareigojame, be išankstinio Jūsų sutikimo neperduoti Jūsų duomenų ar asmeninės informacijos tretiesiams asmenims, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.parduotuvėje pateikiamų prekių. Naudodamiesi e.parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis. Atsakote už užsakymo formoje pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą. Atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e.parduotuve. Privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas. bigz-fit.com neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami e.parduotuvės paslaugomis. bigz-fit.com teisės ir pareigos Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti e.parduotuvės veikimą. Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, e.parduotuvės veikimo sąlygas. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą. Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.

Baigiamosios nuostatos

bigz-fit.com pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e.parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje. Jei e.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, bigz-fit.com neatsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.